Kontakt dla mediów

Biuro Prasowe

FM Logistic publikuje raport na temat zrównoważonego rozwoju

FM Logistic publikuje raport na temat zrównoważonego rozwoju

FM Logistic opublikował pierwszy raport na temat zrównoważonego rozwoju. Raport, dostępny online http://sustainable-development.fmlogistic.com/en/index.html, zawiera animacje, filmy video i infografiki, które prezentują najważniejsze efekty oddziaływania firmy na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko. Obejmuje obszary takie jak zatrudnienie, zdrowie, edukacja, emisja gazów cieplarnianych i zanieczyszczenie powietrza. Raport opisuje również inicjatywy podejmowane przez FM Logistic, których celem jest stworzenie bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw.

„Wskaźniki finansowe nie są wystarczające do nakreślenia prawdziwego obrazu wydajności łańcucha dostaw” - mówi Charlotte Migne, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w FM Logistic. „Mierząc pozytywny i negatywny wpływ naszej działalności na środowisko i społeczeństwo, chcieliśmy przekazać naszym klientom, pracownikom i kontrahentom informacje, które są im potrzebne w podejmowaniu decyzji. To krok w kierunku bardziej zrównoważonej logistyki”.

Oprócz tego raportu FM Logistic oferuje swoim klientom możliwość specyficznych pomiarów wpływu powierzonych mu działań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Program zrównoważonego rozwoju FM Logistic, który został sformalizowany w 2018 roku, opiera się na trzech filarach: trosce o pracowników, redukcji śladu węglowego przedsiębiorstwa oraz rozwoju bardziej zrównoważonych usług.

Starania spółki są powszechnie doceniane. W 2019 roku FM Logistic został wyróżniony przez dwie niefinansowe agencje ratingowe. Firma EcoVadis przyznała mu złote wyróżnienie, a CDP ocenę B. 25 listopada FM Logistic otrzymał „Trophée Défi RSE 2019” w kategorii Środowisko i Zdrowie. Jest to wyróżnienie Francuskiego Ministerstwa Gospodarki i Finansów oraz Ministerstwa Transformacji Ekologicznej i Społecznej.


Publikacja dostępna również w formacie: doc


Informacje dodatkowe:

O FM Logistic w Polsce

FM Logistic Polska to oddział międzynarodowego organizatora rozwiązań logistycznych. Swoją działalność w Polsce firma rozpoczęła w 1995 roku. FM Logistic Polska posiada obecnie 12 platform logistycznych, 17 magazynów przeładunkowych.Ostatnio uruchomione zostały nowe magazyny w Lućmierzu k. Łodzi oraz w Sarnowie (gm. Psary k. Będzina, woj. śląskie). FM Logistic Polska zatrudnia obecnie ponad 3 tysiące pracowników. Dysponuje łącznie ponad 750 tys. m2powierzchni magazynowej oraz flotą ok. 2,5 tys. pojazdów. Roczny obrót firmy w 2017 roku wyniósł ponad 227 mln Euro.

FM Logistic

Od momentu powstania we Francji w 1967 roku FM Logistic jest niezależną rodzinną firmą logistyczną. Przychody w roku podatkowym zakończonym w marcu 2019 roku wyniosły 1,3 miliarda euro. Firma działa w 14 krajach Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej (Brazylia) i zatrudnia ponad 27 200 pracowników.

Obserwuj FM Logistic na Twitterze @FMLogistic